Ürünler / Hizmetler

Uzaktan Algılama (UA)

 • İHA/DRONE ile Topoğrafik ve Görsel Çözümler
 • İHA ile Harita Üretimi
 • Madencilik Uygulamaları
 • Tarım/Bitki Örtüsü Uygulamaları
 • Uydu Görüntüleri Satışı
 • Uydu Görüntüleri Analizi
 • Maden Sahası Tespiti
 • Jeo-Yapisal Analiz
 • Jeolojik Haritalama
 • Orto-Rektifikasyon
 • Altlık Görüntü Üretimi
 • Topoğrafik Harita Üretimi
 • Yer Deformasyon Tespiti-Tasman

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

 • Koordinatlı Veri Üretimi
 • Veri tabanı-Database
 • Veri Değerlendirme
 • Çevresel Ön-Değerlendirme
 • Ek Bilgi Üretimi 
 • Karar Verme
 • Jeolojik Veri Üretimi-CBS 
 • DGPS Ölçümü 

Jeolojik Hizmetler / Servisler

 • Jeolojijk Haritalama
 • Örnek Alma-Loglama
 • Harita/Bilgi Dönüşümü
 • Arazi Jeoloji Raporu
 • Çizgisellik Analizi

Danışmanlık Hizmetleri

 • Maden Sahası Değerlendirme
 • Arazi Çalışmaları
 • Çevresel Ön Değerlendirme
 • İhale Değerlendirmesi
 • Ruhsat/Proje Değerlendirilmesi

Eğitim

 • Jeolojik CBS Eğitimi
 • Uzaktan Algılama Eğitimi
 • Spektrometre Kullanım Eğitimi

Ürünler/Satış

 • Microimages TNTgis
 • 3B Lazer Tarayıcı: ZEB1
 • Threedify - 3Boyutlu Excel
 • Spektrometre
 • Altamira-Information Türkiye Ofisi

Ocak

31

ODTÜ Ağaç Dikme Şenliği, ODTÜ 50.yıl Etkinliği Katkısı..

Tunus Caddesi No:65-10 Kavaklıdere / Ankara

info@arcasoy.com

© 2007-2016 Tüm Hakları Saklıdır (Arcasoy Dan. Müh. Ltd. Şti)

Design by ArtArda