Ürünler / Hizmetler

Çevresel Ön Değerlendirme


Bünyenizde bulunan ya da almak istediğiniz ruhsat sahasının diğer çevresel veriler ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu bilmeniz sizin önceden önlem almanızı ve yatırımınızı korumanızı sağlayacaktır.


Bu amaçla firmamız tarafından geliştirilen ve ülkemizde bulunan çevresel katmanların uzun yıllar boyunca takip edilerek CBS ortamında saklanması ile son derece detaylı ve hassas bir "Çevresel Veri Tabanı" oluşturulmuştur. 


Turizm alanları ve Gelişme Bölgeleri, milli parklar, özel çevre koruma bölgeleri, tabiat parkı, büyükşehir sınırları, doğalgaz ve petrol boru hatları ve elektrik iletim hatları, barajlar ve koruma bölgeleri vb. gibi birçok çevresel veriler ile madenciliğe kapalı bölgeler hassas koordinatlarıyla sistemde yer almaktadır. İlgi duyduğunuz bir alanın koordinatlarına göre bu tip çevresel verilerle karşılaştırıldığında sahanın durumu hakkında son derece tutarlı, hassas ve güncel bilgi vermektedir.
Ocak

31

ODTÜ Ağaç Dikme Şenliği, ODTÜ 50.yıl Etkinliği Katkısı..

Tunus Caddesi No:65-10 Kavaklıdere / Ankara

info@arcasoy.com

© 2007-2016 Tüm Hakları Saklıdır (Arcasoy Dan. Müh. Ltd. Şti)

Design by ArtArda