Ürünler / Hizmetler

Topoğrafik Harita Üretimi

Stereo - (Bindirmeli Çift) uydu görüntülerinden fotogrametrik yöntemlerle elde edilmektedir. Aynı bölgeye ait ve yanal olarak %60 civarında bindirmeli iki uydu görüntüsünün arazi üzerinde hassas koordinatlandırma neticesinde birbirlerine endekslenmesi sonucunda bölgenin topoğrafik bilgileri elde edilmektedir.

Kullanılan uydu görüntüsüne göre hassasiyet değerleri değişmesine rağmen uydu görüntülerinden 1:5.000 ölçeğinde topoğrafik veri üretimi mümkündür.


Topoğrafik verilerin bulunmadığı ve hızlıca sonuç almak istenen bölgeler için çok önemli bir veri kaynağı olan bu veri setlerinin hassasiyet ve tutarlılık bakımından görmek için bizimle temasa geçmeniz yeterli olacaktır.Ocak

31

ODTÜ Ağaç Dikme Şenliği, ODTÜ 50.yıl Etkinliği Katkısı..

Tunus Caddesi No:65-10 Kavaklıdere / Ankara

info@arcasoy.com

© 2007-2016 Tüm Hakları Saklıdır (Arcasoy Dan. Müh. Ltd. Şti)

Design by ArtArda