Ürünler / Hizmetler

Karar Verme


CBS, kullanıcıların mekansal veriye dayalı sorunlarının çözümü için karar vermelerine destek sağlamaktadır. 


Üretilen haritaların yine CBS ortamında uygulanabilecek bir çok analiz gibi Çok Ölçütlü Karar Analizi (Multi Criteria Decision Analysis) ile de proje amacına göre "karar verme" mekanizmalarında size kolaylık sağlayacak çözümler üretebiliriz.Ocak

31

ODTÜ Ağaç Dikme Şenliği, ODTÜ 50.yıl Etkinliği Katkısı..

Tunus Caddesi No:65-10 Kavaklıdere / Ankara

info@arcasoy.com

© 2007-2016 Tüm Hakları Saklıdır (Arcasoy Dan. Müh. Ltd. Şti)

Design by ArtArda