Ürünler / Hizmetler

Veri Değerlendirme


CBS yapısında veri,  kullanıcı, donanım ve yazılım ana bileşenleri oluşturmaktadır.


CBS çalışmalarında çok büyük hacimli verilerin depolanması, sorgulanması, analizi ve değerlendirilmesi bu bileşenler yardımıyla yapılmaktadır.


Verilerinizin CBS ortamında hızlı, güvenli, hassas ve doğru olarak değerlendirmesini yaparak ihtiyacınız olan bilgilerin üretimini ve istenilen şekil ve ölçeklerde sonuç haritalarını sağlayabiliriz.


Ocak

31

ODTÜ Ağaç Dikme Şenliği, ODTÜ 50.yıl Etkinliği Katkısı..

Tunus Caddesi No:65-10 Kavaklıdere / Ankara

info@arcasoy.com

© 2007-2016 Tüm Hakları Saklıdır (Arcasoy Dan. Müh. Ltd. Şti)

Design by ArtArda